THONGKAMPLASTIC

ผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มแบบใสและขุ่น มีมากมายหลายรูปแบบ บริการออกแบบฉลากน้ำดื่ม

ซีสหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม และฉลากน้ำดื่มแบบต่างๆ

ขวด PET ขนาดปาก 32 มิล

ขวด PET 400 เหลี่ยมปาก 32

ขวด PET 450 เหลี่ยม ปาก32