THONGKAMPLASTIC

ผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มแบบใสและขุ่น มีมากมายหลายรูปแบบ บริการออกแบบฉลากน้ำดื่ม

ซีสหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม และฉลากน้ำดื่มแบบต่างๆ

ขวด PET ขนาดปาก 34 มิล

ขวด PET 150 กลม

ขวด PET 150 เหลี่ยม

ขวด PET 150 เหลี่ยม เรียบคอยาว

ขวด PET 200 กลม

ขวด PET 250 กลมเรียบ

ขวด PET 250 เหลี่ยม

ขวด PET 250 เหลี่ยมคอสั้น

ขวด PET 250 กลม คอยาว

ขวด PET 400 เหลี่ยม

ขวด PET 450 เหลี่ยม

ขวด PET 500 เหลี่ยม