THONGKAMPLASTIC

ผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มแบบใสและขุ่น มีมากมายหลายรูปแบบ บริการออกแบบฉลากน้ำดื่ม

ซีสหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม และฉลากน้ำดื่มแบบต่างๆ

ขวด PET ติดฉลากขนาดปาก 30 มิล

ขวด PET 140 หยดน้ำ

ขวด PET 150 รังนก

ขวด PET 160 กลม

PET 220 โออิชิ

PET 220 กลมเกลียว

PET 220 ลูกส้ม

PET 250 โออิชิ

PET 250 โรซ่า

PET 250 สามเหลี่ยม

PET 250 กลมเรียบ

PET 250 แจกัน

PET 250 หยดน้ำ

PET 300 กลมเรียบ

PET 330 หยดน้ำ

PET 330 เหลี่ยม

PET 330 โออิชิ

PET 350 เหลี่ยม

PET 350 กลมเตี้ย

PET 350 กลม

PET 350 กลมเรียบ

PET 400 โออิชิ

PET 500 โบวลิ่ง

PET 500 โรมัน

PET 500 เหลี่ยม

PET 500 กลมเรียบ

PET 600 กลมเพชร

PET 600 กลม

PET 600 ยูโร

PET 750 เหลี่ยม

PET 1000 โออิชิ