THONGKAMPLASTIC

ผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มแบบใสและขุ่น มีมากมายหลายรูปแบบ บริการออกแบบฉลากน้ำดื่ม

ซีสหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม และฉลากน้ำดื่มแบบต่างๆ

ขวด PET พิมพ์ตรา

ขวด PET 500 กลม เพชร พิมพ์ตรา

ขวด PET 600 กลม เพชร พิมพ์ตรา