THONGKAMPLASTIC

ผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มแบบใสและขุ่น มีมากมายหลายรูปแบบ บริการออกแบบฉลากน้ำดื่ม

ซีสหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม และฉลากน้ำดื่มแบบต่างๆ

ขวด PET

ขวดน้ำพลาสติก

140 หยดน้ำ

ขวดน้ำพลาสติก

150 แบน ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

150 รังนก ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

150 โรซ่า ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

150 หอคอย ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

150 เหลี่ยม ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

150 เหลี่ยมเรียบคอยาว ปาก34

ขวดน้ำพลาสติก

160 กลม ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

200 แบน ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

200 แบนสูง ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

200 เพชร ปาก34

ขวดน้ำพลาสติก

220 กระปุก ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

220 กลมเกลียว ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

220 กลมเรียบเตี้ย ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

220 เหลี่ยม ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

220 โออิชิ ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

250 กลมคอยาว ปาก34

ขวดน้ำพลาสติก

250 กลมเรียบ ปาก34

ขวดน้ำพลาสติก

250 กลมเรียบสูง ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

250 กลมสูง ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

250 แบนเตี้ย ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

250 แบนสูง ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

250 เพชร ปาก34

ขวดน้ำพลาสติก

250 สามเหลี่ยม ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

250 หยดน้ำ ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

250 หอคอย ปาก34

ขวดน้ำพลาสติก

250 เหลี่ยม ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

250 เหลี่ยมคอสั้น ปาก34

ขวดน้ำพลาสติก

300 กลมเรียบ ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

300 เหลี่ยมคอสั้น ปาก34

ขวดน้ำพลาสติก

300 โออิชิ ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

330 หยดน้ำ ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

330 เหลี่ยมเรียบ ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

350 กลม ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

350 เหลี่ยม ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

350 กลมเตี้ย ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

350 ค็อกเทล ปาก34

ขวดน้ำพลาสติก

350 โออิชิ ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

400 เหลี่ยม ปาก34

ขวดน้ำพลาสติก

450 แปดเหลี่ยม ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

400 โออิชิ ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

500 กลม ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

500 ยูโร ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

500 เหลี่ยม ปาก32

ขวดน้ำพลาสติก

500 กลม ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

500 เหลี่ยมเตี้ย ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

500 เหลี่ยมเรียบเตี้ย ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

600 กลมเรียบ ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

750 เหลี่ยม ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

750 เหลี่ยม ปาก30

ขวดน้ำพลาสติก

1500 เพชร ปาก30