THONGKAMPLASTIC

ผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มแบบใสและขุ่น มีมากมายหลายรูปแบบ บริการออกแบบฉลากน้ำดื่ม

ซีสหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม และฉลากน้ำดื่มแบบต่างๆ

ขวด PP ปากกว้าง ฝากด

ขวด PP 120 กว้างสูง

ขวด PP 220 ปากกว้าง

ขวด PP 250 กว้างเตี้ย

ขวด PP 250 กว้างสูง

ขวด PP 300 กว้างเตี้ย

ขวด PP 300 ทวิสต์ปากกว้าง

ขวด PP 350 กลมกว้าง

ขวด PP 350 กว้างสูง