THONGKAMPLASTIC

ผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มแบบใสและขุ่น มีมากมายหลายรูปแบบ บริการออกแบบฉลากน้ำดื่ม

ซีสหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม และฉลากน้ำดื่มแบบต่างๆ

ขวด PP ปาก 30 ฝาเกลียว

ขวด PP 150เหลี่ยม ปาก 30

ขวด PP 180 เหลี่ยม ปาก 30

ขวด PP 220 กลม ปาก 30

ขวด PP 220 เหลี่ยม ปาก 30

ขวด PP 300 จรวด ปาก 30