THONGKAMPLASTIC

ผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มแบบใสและขุ่น มีมากมายหลายรูปแบบ บริการออกแบบฉลากน้ำดื่ม

ซีสหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม และฉลากน้ำดื่มแบบต่างๆ

ผลิตฉลากแบบต่างๆสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ

ฉลากบรรจุแพคละ 300 ชิ้น 

ฉลากบรรจุแพคละ 300 ชิ้น

ฉลากบรรจุแพคละ 300 ชิ้น

ฉลากบรรจุแพคละ 300 ชิ้น

ฉลากบรรจุแพคละ 300 ชิ้น

ฉลากบรรจุแพคละ 300 ชิ้น