THONGKAMPLASTIC

ผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มแบบใสและขุ่น มีมากมายหลายรูปแบบ บริการออกแบบฉลากน้ำดื่ม

ซีสหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม และฉลากน้ำดื่มแบบต่างๆ

ถัง น้ำดื่มขนาดต่างๆ

ถังเพชร 18.9 ลิตร

ถังพีซี 18-9 ลิตร

ถังขุ่น ขนาด 20 ลิตร เกรด A

ถังขุ่น ขนาด 20 ลิตร เกรด บี