THONGKAMPLASTIC

ผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มแบบใสและขุ่น มีมากมายหลายรูปแบบ บริการออกแบบฉลากน้ำดื่ม

ซีสหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม และฉลากน้ำดื่มแบบต่างๆ

หลอดพรีฟอร์ม ขนาด 12 กรัม / 13 กรัม / 14 กรัม / 15 กรัม / 16 กรัม / 16.5 กรัม / 17 กรัม / 17.5 กรัม / 18 กรัม / 20 กรัม / 30 กรัม / 32 กรัม / 35 กรัม