THONGKAMPLASTIC

ผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มแบบใสและขุ่น มีมากมายหลายรูปแบบ บริการออกแบบฉลากน้ำดื่ม

ซีสหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม และฉลากน้ำดื่มแบบต่างๆ

THONGKAM PLASTIC

"บริการผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มแบบใส ผลิตขวดบรรจุน้ำหวาน ขวดบรรจุน้ำปลา ขวดบรรจุน้ำปลา ซีสหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม และฉลากน้ำดื่มแบบต่างๆ พร้อมบริการออกแบบฉลากน้ำดื่ม พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ"
โทร. 0081-937-1762 , 02-920-8324

300/202 หมู่ 3 ซอย3/4 ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

LINE : PEDKANDAAA

Email: PEDKANDAA@YAHOO.CO.TH