1

แก้วน้ำพลาสติก

ที่ทองคำพลาสติกมีให้คุณได้เลือกสรร

แก้วน้ำพลาสติก

GLPP001A

แก้วPPน้ำดื่ม 220cc 1000 pcs

GLPP002A

แก้วPP 160z ปาก95 ใสแบบเรียบ ปลาคาร์ฟ

GLPP003A

แก้วPP 200z ปาก95 ใสแบบเรียบ ปลาคาร์ฟ

GLPP001A

แก้วPPน้ำดื่ม 220cc 1000 pcs

GLPP002A

แก้วPP 160z ปาก95 ใสแบบเรียบ ปลาคาร์ฟ

GLPP003A

แก้วPP 200z ปาก95 ใสแบบเรียบ ปลาคาร์ฟ

GLPP001A

แก้วPPน้ำดื่ม 220cc 1000 pcs

GLPP002A

แก้วPP 160z ปาก95 ใสแบบเรียบ ปลาคาร์ฟ